“Begeleiden naar kwaliteit”

Voor professionals en organisaties in ontwikkeling

"Professionals en organisaties begeleiden in hun ontwikkeling"

Kwaliteit van de hulp- en dienstverlening hangt voor mij altijd samen met de mate waarin je jezelf kent, flexibel (mee) kunt bewegen op de vraag  van de klant en de intrinsieke motivatie om te blijven ontwikkelen als mens, professional en organisatie.

Bij deze ontwikkelingen ondersteun ik professionals zoals hulpverleners, begeleiders, coaches, teams en organisaties.

Ik ben een zelfstandig, betrokken en op ontwikkeling gerichte begeleidingskundige. De begeleidingsvormen die ik inzet zijn supervisie, coaching, coachingsupervision, teamcoaching, intervisiecoaching, trainer en adviseur voor organisaties als het gaat om ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. Ik ben als supervisor en coach geregistreerd bij de beroepsverenigingen LVSC en NOBCO.

Mijn jarenlange ervaring in het werk als hulpverlener in de sociale sector is de basis van mijn praktijk. In 2005 heb ik een omslag gemaakt van uitvoerende hulpverlener naar begeleider van  medewerkers en teams. Gedurende mijn post- HBO coaching & supervisieopleiding ben ik  gestart als freelance coach en supervisor in de zorg en het HBO-onderwijs, gewerkt als interne coach voor welzijn en zorgorganisaties en vanaf 2011 werk ik als zelfstandig begeleidingskundige vanuit mijn praktijk IRcoaching.

Ineke Reuling

   Ineke Reuling op LinkedIn

Over IRcoaching

Werkwijze

De start van elk begeleidingstraject begint bij het in kaart brengen van de vraag. Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie. In nauw overleg zoeken we samen naar de passende begeleidingsvorm.

De focus van de begeleiding ligt altijd op de al aanwezige kwaliteiten van het individu en/of het team om van daaruit te werken aan duurzame verandering.

In de begeleiding creëer ik een optimale leeromgeving. Door mijn laagdrempelige manier van werken, bied ik veiligheid en structuur en breng ik de nodige dosis kennis en humor in. Belangrijke uitgangspunten in mijn begeleiding zijn: ontwikkeling, zelfstandigheid, eigenaarschap, communicatie en resultaatgerichtheid.

Met behulp van creatieve werkvormen, reflectieopdrachten, positieve benadering en waar nodig confrontatie werken we samen aan de ontwikkeling van jou als professional, team en organisatie.

Begeleiden van coaches

Als coach, supervisor en trainer werk ik nog steeds met veel plezier binnen organisaties waar ik medewerkers en teams coach en train. Daarnaast leg ik mij meer toe op het begeleiden van coaches. Mijn focus is meer komen te liggen op het begeleiden van coaches werkzaam in of voor organisaties in de sociale sector.

Zowel coaches die medewerkers individueel begeleiden als teamcoaches. Met mijn kennis uit het werkveld van coaching en als geregistreerd supervisor weet ik wat er speelt in de coachwereld en wil ik mijn bijdrage leveren aan de professionalisering van coaches.

Door het bieden van supervisie, intervisie en trainingen aan coaches bied ik een vrije ruimte waar coaches kunnen reflecteren, elkaar kunnen ontmoeten en leren van elkaar vanuit het specifieke werkkader van de organisatie.

Het aanbod specifiek voor coaches is in ontwikkeling. Er is een training voor coaches in de zorg en er zijn inspiratieworkshops.

Organisatiecoaching

Voor organisaties zal er dit jaar een specifiek aanbod ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met mijn collega supervisor (LVSC en AOCS). Het aanbod kan gaan bestaan uit het meedenken met ontwikkel trajecten voor medewerkers waar coaching, intervisie en supervisie meer geïntegreerd worden in het aanbod van scholing. En het begeleiden van interne/teamcoaches, coachende leidinggevenden van zelfsturende teams volgens het Rijnlands  gedachtengoed.

De eerste stappen in de nieuwe ontwikkeling zijn gezet door het voeren van gesprekken en een behoefte peiling van de inzet van  begeleidingskundigen in de organisatie. Mocht je als opleidingsfunctionaris, Coach, HR manager of bestuurder geïnteresseerd zijn in een gesprek over wat coaching of supervisie voor je kan betekenen neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek/interview. Graag verwijs ik naar het artikel over coachingsupervisie.