Ben jij de interne coach die medewerkers begeleid in hun werk? De teamcoach die teams ondersteunt naar zelfsturing? De loopbaancoach die samen met de medewerker zijn ambities waarmaakt, de verzuimcoach die helpt bij het hervinden van balans, of de coachende teamleider die zorg draagt voor kwaliteit van dienstverlening?

 

Coaches en teamcoaches

In Nederland groeit het aantal coaches werkzaam binnen de muren van een organisaties. Daarmee groeit ook de behoefte van de coaches om, na het volgen van een coachopleiding, zich verder te ontwikkelen binnen hun vak. Zoekend naar meer verdieping in wie ze zijn als coach ontstaat er een behoefte om ervaringen over het werken in een organisatie te delen.

Het werken binnen een organisatiecontext roept specifieke vragen op voor (interne) coaches. Enkele voorbeelden:

 • Hoe verhoud ik mij tot de coachee/klant die niet de opdrachtgever is?
 • Wat is mijn rol en positie in de organisatie?
 • Ik coach het team maar ben tevens leidinggevende, hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe ga ik om met weerstanden in het werken met zelfsturende team?
 • Hoe krijg ik intervisie van de grond?
 • Hoe past coaching binnen de opleidingsstrategie?
 • Hoe laat ik mijn meerwaarde als coach zien?

IRcoaching heeft vanuit eigen ervaringen als interne coach en als begeleidingskundige een nieuw aanbod ontwikkelt voor deze specifieke groep coaches.

Het aanbod richt zich met name op de groep coaches werkzaam in de sociale sector.

Nieuw aanbod/ontwikkelingen:

 • Coachingsupervisie voor individuele coaches of een groep van maximaal 3 personen; 
 • De bestaande begeleidingsvormen (coaching, intervisie) specifiek inzetten voor deze groep professionals;
 • Trainingen en inspirerende workshops. In maart 2018 is de eerste training voor coaches in de zorg gestart. Dit zal een vervolg krijgen in  een serie verdiepingsbijeenkomsten voor coaches. 
 • Het samenbrengen en begeleiden van intervisie-en leergroepen voor coaches; Intervisiegroep coaches.
 • Verkoop van coachmateriaal en de ontwikkeling van nieuw materiaal specifiek te gebruiken in organisaties.