“Ik weet mijn collega eerder te vinden”

Als ambulant begeleider werk ik veel alleen. De cliëntsituaties worden steeds complexer. Het zelfstandig werken past erg goed bij mij maar soms mis ik een collega om even te sparren.

  • Hoe ga ik om met een moeilijke cliëntsituaties?
  • Ik word ingezogen in een gezinssituatie, hoe blijf ik daaruit?
  • Hoe ga ik om met de bureaucratie rondom een cliënt?

Intervisie

Intervisie is zelfstandig leren in groepsverband. Je leert door samen met collega's situaties te bespreken uit je werk waarbij jou professioneel handelen centraal staat.

De coach begeleidt het proces, zorgt voor een veilige en optimale leeromgeving, brengt structuur aan en leert de deelnemers de intervisievaardigheden aan zoals luisteren, doorvragen en feedback geven.

Tevens leer je zelfstandig werken met de verschillende intervisievormen.

De intervisiemodellen en werkvormen die we regelmatig gebruiken zijn: CREAmodel, Incidentmethode, werken vanuit kracht (oplossingsgericht), Ziejem (creatieve werkvorm), kernkwaliteiten, elementenvierhoek en Roos van Leary.

Wanneer kies je voor begeleide intervisie?

Als je met een groep van maximaal zeven collega's:

  • met elkaar wilt reflecteren op eigen functioneren;
  • meer effect wilt halen uit een collegiaal overleg;
  • binnen een vastgestelde structuur tot inzicht en oplossingen wilt komen voor vragen uit jouw praktijk;
  • verschillende intervisiemethodes wilt leren hanteren;
  •  zelfstandig de intervisie wilt leren uitvoeren.