“Een verrijking om samen in gesprek te gaan en intensief te oefenen”

We werken in een klein team van specialisten al jaren goed samen. Er komen veel veranderingen in de organisatie die van invloed zijn op ons als team.

 • Hoe kunnen we als team blijven staan in de veranderende organisatie?
 • Hoe blijven we als team met elkaar in gesprek en houden we aandacht voor elkaar?
 • Hoe zorgen we dat onze expertise behouden blijft voor de cliënt en de organisatie?
 • Hebben we onze visie nog duidelijk?

Teamcoaching

Naast deze vragen komen er veel vragen voor teamcoaching die te maken hebben met samenwerking en communicatie. Soms stagneert een teamsamenwerking en moet er weer op elkaar worden afgestemd.

Bij teamcoaching ligt het accent op het functioneren en de ontwikkeling van het team. De coaching is vooral gericht op teamdoelen, samenwerking en onderlinge communicatie Vaak starten we met een uitgebreide teamanalyse. Door middel van interviews en observatie krijgen we zicht op wat er speelt en wat de leervragen van het team en de individuele medewerker zijn. Dit zetten we om in de teamtraining en coaching.

We werken systeemgericht. Belangrijke uitgangspunten in de begeleiding zijn de viersuccesfactoren:

 1. de meetlat (heldere doelen en uitganspunten)
 2. eigenaarschap,
 3. de ijsberg (zichtbaar maken van denken en willen) en
 4. werken in het hier en nu

Vragen voor teamcoaching

 • visieontwikkeling;
 • verbeteren van de communicatie;
 •  aanleren van effectieve interactiepatronen;
 •  conflictoplossing;
 •  groepsontwikkeling;
 •  optimalisatie van teamprocessen