“Van zorgen voor naar zorgen dat”

“Wij gaan voor zelfsturing”

 “Terug naar de bedoeling”

Dit zijn mooie ontwikkelingen binnen welzijns- en zorg organisaties. 
Maar hoe doe je dat als organisatie, wat hebben medewerkers nodig, hoe kun je hen hierin begeleiden?

Organisatie & advies

Vanuit mijn brede werkervaring in verschillende functies binnen de gezondheidszorg en het welzijnswerk, heb ik een scala aan ervaringen opgebouwd. Ik kan u vanuit het perspectief van de cliënt, de medewerkers en het management adviseren over verschillende vraagstukken binnen de organisatie. Daarbij richt ik me vooral op de ontwikkeling van de professional in de organisatie.

Mijn kracht zit in het samenbrengen van de verschillende belangen in de organisatie. Zo vertaal ik organisatiedoelen naar de praktijk van de medewerker, met kwaliteit van de dienstverlening als uitgangspunt.

Ik geef u advies over hoe u:

  • de begeleiding/opleiding van medewerkers en teams invult;
  • kunt gaan werken met leer/intervisiegroepen;
  • een coachcultuur ontwikkelt;
  • een (interne) coachpool opzet en implementeert;
  • effectiviteit van coachtrajecten kunt meten;

Interview met (HR)- managers en coaches

Aan de basis van de nieuwe ontwikkelingen binnen IRcoaching staan mijn interviews met coaches en de managers die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en de inzet van coaches binnen organisaties.

In een vrijblijvend gesprek komen thema’s aan de orde als: coachen als onderdeel van ontwikkeling van medewerkers, effectiviteit en inzet van coaches, positie en rol van coaches in de organisatie.

Hebt u belangstelling voor een gesprek of wilt u meewerken aan een interview? Neem dan contact op en  ontvang hierover meer informatie.