“Supervisie creëert bewustwording op een dieperliggende niveau” 

Tijdens mijn werk als teamleider ervaar ik weerstand van het team om mee te gaan in de veranderingen die de organisatie heeft ingezet. Ik merk dat ik steeds meer het gevoel heb om alleen de kar te moeten trekken.

  • Hoe kan ik mijn team enthousiast houden?
  • Hoe hou ik zicht op de kwaliteit van de hulpverlening als ik niet dagelijks de medewerkers zie.
  • Hoe blijf ik uit mijn valkuil van verantwoordelijk voelen en dan taken ga overnemen?

Supervisie

Is deze situatie herkenbaar voor jou als teamleider/manager, of werk je als hulpverlener in de jeugdzorg, GGZ of andere ambulante setting?  Staat in jouw werk de relatie met de client centraal en wil je meer inzicht in je eigen patronen en leren hoe je meer effect kunt halen uit je interventies? Dan is supervisie een goede keuze.

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen beroepsmatig handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in jouw eigen handelen en kun je dit handelen zelfstandig en duurzaam verbeteren.

Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Supervisie is bijvoorbeeld geschikt voor begeleiders in de sociale sector, leidinggevenden, adviseurs, leraren en artsen. Supervisie wordt door beroepsverenigingen/register gezien als bijscholing waarvoor PE-punten behaald kunnen worden.

Wat leer je in Supervisie?

  • Je verhoogt jouw professionaliteit door vaardigheden te ontwikkelen die je als beroepspersoon beter laat functioneert in de werksituatie.
  • Je reflecteert op eigen gedrag, wordt bewust van patronen en je gaat op zoek naar dieperliggende overtuigingen die jouw handelen sturen.
  • Je stemt denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af.
  • Je krijgt meer inzicht in de eigen waarden, drijfveren en ambities, met als doel dat je bewuster keuzes maakt.
  • Je leert een eigen leersituatie te scheppen om op eigen kracht (zelfgestuurd) en doelgericht te leren.

“Inzicht in mijn persoonlijke patronen maakt dat ik als professional andere keuzes kan maken”