"Geeft vrije ruimte voor reflectie en ontwikkeling"

Ik werk als teamcoach in een zorgorganisatie. De zorginhoudelijke verantwoordelijkheid en organisatie komt meer te liggen bij de teams. In de begeleiding van het team merk ik dat zelfsturing,  verantwoordelijkheid nemen voor het proces en samenwerking veel vraagt van de medewerkers.

  • Hoe kan ik als teamcoach daarin ondersteunend zijn, zonder de regie over te nemen?
  • Hoe begeleid ik de intervisie waar de animo voor deelname afneemt?
  • Hoe ga ik als coach om met de verschillende rollen die ik heb binnen de organisatie?
  • Hoe ga ik om met de persoonlijke problemen van een medewerker?

Coaching Supervisie

Zijn dit de vragen die voor jou als coach herkenbaar zijn?

Aan de hand van je ervaringen in de uitvoering van je werk, onderzoek je je handelen en wat het effect daarvan is op jezelf en de ander. Hierbij kan het zowel gaan om vragen die voortkomen uit je directe contact met de klant, zoals welke vaardigheden zet ik wanneer in, hoe blijf ik in verbinding met de klant, en context-gerelateerde vragen zoals wat is mijn rol en positie in de organisatie, hoe verhoud  ik me ten opzichte van de opdrachtgever, klant, collega’s. 

Coaching Supervisie draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de coach, het welzijn van de coach (plezier houden in je werk en vitaal blijven) en aan de kwaliteit van dienstverlening.

Coaching supervisie is er voor coaches die werkzaam zijn in organisaties, als interne coach of teamcoach van zelfsturende teams. Maar ook voor coaches die als zelfstandige werken vanuit hun eigen praktijk. 

Je persoonlijke én je professionele ontwikkeling als coach staat centraal.

Wat leer je in Coaching Supervisie?

  • Je leert kijken vanuit een meervoudig perspectief, de relatie met de coach als ook werken binnen de context van de organisatie
  • Je leert omgaan met complexere coachvragen
  • Je reflecteert op eigen gedrag, wordt bewust van patronen en je gaat op zoek naar dieperliggende overtuigingen die jouw handelen sturen.
  •  Je stemt denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af.
  • Je krijgt meer inzicht in je eigen waarden, drijfveren en ambities, als coach en  ondernemer met als doel dat je bewuster keuzes maakt.
  • Je leert een eigen leersituatie te scheppen om op eigen kracht (zelfgestuurd) en doelgericht te leren.


Lees het beeldverhaaltje van mijn Engels collega’s over de meerwaarde van Coaching Supervisie.