Petra

Met ons groepje tolken gebarentaal hebben we 2 a 3 keer per jaar intervisie onder begeleiding van Ineke. Het prettige aan de samenwerking met Ineke is dat zij iedereen het gevoel geeft van vertrouwen en gelijkheid. Er is genoeg ruimte voor elk individu en de sturende hand van Ineke maakt dat de aandacht goed verdeeld wordt. Zij geeft ruimte voor de nodige humor, bewaakt het proces en zorgt voor diepgang. De bijeenkomsten zijn vruchtbaar en geven stof tot nadenken.

Petra,
tolk NGT