Intervisie

Intervisie is zelfstandig leren in groepsverband. Je leert door samen met collega's situaties te bespreken uit je werk waarbij jou professioneel handelen centraal staat.

De coach begeleidt het proces, zorgt voor een veilige en optimale leeromgeving, brengt structuur aan en leert de deelnemers de intervisievaardigheden aan zoals luisteren, doorvragen en feedback geven.

De intervisiemodellen en werkvormen die we regelmatig gebruiken zijn: CREAmodel, Incidentmethode, werken vanuit kracht (oplossingsgericht), Ziejem (creatieve werkvorm), kernkwaliteiten, elementenvierhoek en Roos van Leary.

 

Wanneer kiest u voor begeleide intervisie of intervisie coaching?

  • Als u met een groep van maximaal zeven collega's:
  • met elkaar wilt reflecteren op eigen functioneren;
  • meer effect wilt halen uit een collegiaal overleg;
  • binnen een vastgestelde structuur tot inzicht en oplossingen wilt komen voor vragen uit uw praktijk;
  • verschillende intervisiemethodes wilt leren hanteren;
  • zelfstandig de intervisie wilt leren uitvoeren.