Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van uw prestaties bij de uitvoering van uw beroep of functie. We werken met individuele vragen of teamvragen.

 

Individuele coaching
Tijdens een individueel coachtraject werken we aan uw persoonlijke leerdoelen. U leert te kijken naar uw eigen handelen, wordt u bewust van eigen gedrag en leert nieuwe vaardigheden in te zetten in uw werk.

Individuele coaching:

 • verbetert uw persoonlijk functioneren (vaardigheden aanleren);
 • geeft inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen;
 • leert u omgaan met veranderingen in de organisatie of hoge werkdruk;
 • zorgt dat u balans houdt tussen werk en privĂ©;
 • voorkomt uitval door stress en burn-out klachten;
 • helpt u werkgerelateerde incidenten (agressie, trauma) te verwerken;
 • geeft antwoord op loopbaanvragen;
 • helpt u bij re-integratie na ziekteperiode.

 

Teamcoaching
Bij teamcoaching ligt het accent op het functioneren van uw team. De coaching is vooral gericht op teamdoelen, samenwerking en onderlinge communicatie. We werken systeemgericht.

Na een uitgebreide teamanalyse werken we aan:

 • visieontwikkeling;
 • verbeteren van de communicatie;
 • aanleren van effectieve interactiepatronen;
 • conflictoplossing;
 • groepsontwikkeling;
 • optimalisatie van teamprocessen.